Stödet: Energieffektivisering flerbostadshus försvinner vid årsskiftet!

2 December 2021

Stöd för energieffektivisering flerbostadshus blir kortvarigt!
I nya budgeten förvinner detta stöd redan vid årsskiftet!

Det finns fortfarande möjlighet att söka stödet, men ansökan måste vara inne innan 31 december 2021.

Info Boverket: https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/stod-till-energieffektivisering-i-flerbostadshus/