Energidelning godkänns från årsskiftet

5 November 2021

Regeringen godkänner lokal energidelning

Sveriges regering godkänner, (som ett av de första länderna i Europa), en förordningsändring som tillåter energidelning i mikronät. Detta möjliggör  att gemensamma solcellsanläggningar kan utnyttjas av alla lägenheter och byggnader i en bostadsrättsförening, eller att ett gemensamt energilager kan delas av flera byggnader, vilket leder till lägre kostnader.

Vill du veta mer:

Ferroamp

Förordning om ändring i förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857)