Om Energirespons

Energirespons är ett nystartat enmansföretag, med stor erfarenhet av energibesparing genom tidigare anställningar.

Om mig: Uppdateras strax.......................

Exempelkommun diagram
Åren 2001-2013

Mellan 2001 till 2013 har jag arbetat med drift- och energifrågor i fastigheter som anställd VVS-ingenjör.

Mina arbetsuppgifter var löpande driftfrågor, uppföljning energi, planerat och fortlöpande underhåll i huvudsakligen kommunala fastighetsbestånd, som förskolor, skolor, idrottsanläggningar, förvaltningsfastigheter, etc.

Åren som VVS-ingenjör har lärt mig mycket om vanliga problemställningar för driftpersonalen som sköter den dagliga driften för de tekniska anläggningar ute i fastigheterna. Tekniska anläggningar fungerar inte alltid som förväntat!

Arbetet har även inneburit energiuppföljning, där utfallet efter energiprojekt och driftåtgärder följts upp samt  även totalförbrukning för de olika fastigheterna i hela fastighetsbeståndet. Oftast blev sammanställning gjord i form av månadsstatistik. 

I mina egna ögon hade jag ganska bra koll på energiförbrukningen i de fastighetsbestånd jag arbetade med.........

Drifttider vent
Åren 2013- 2021

År 2013 började jag arbeta på Entro i Oslo som energirådgivare, där huvudsaklig arbetsuppgift var aktiv energiuppföljning på distans för olika fastighetsbestånd och driftoptimering på plats i enskilda fastigheter.

Driftoptimering av fastigheter var ingen större nyhet, men sättet att arbeta med aktiv energiuppföljning var för mej en ny erfarenhet.

Här fick jag lära mig att via energiuppföljningssystemets timvärden följa olika fastighetsbestånds förbrukningsmönster varje vecka. Avvikelser och onormala förbrukningar lokaliserades och åtgärdades av driftpersonal. 

Jag insåg att detta arbetssätt synliggjorde dolda "energitjuvar" för mycket stora belopp! Att synliggöra dessa innebar också att man kunde åtgärda dem!

Med min bakgrund som VVS-ingenjör fick jag ganska snabbt en stor förståelse för vilka tekniska installationer som orsakade vilket förbrukningsmönster i energiuppföljningssystemet!

Inte bara nya brister och avvikelser lokaliseras, utan även historiska brister, som i vissa fall pågått under flera år!

Mitt tidigare arbetssätt med energiuppföljning på månadsnivå är givetvis perfekt för avstämningar och uppföljning utförda energiåtgärder, men att utvärdera timvärden ger en helt annan nivå för besparingspotentialen!

Att driftpersonal får kännedom om ändrat förbrukningsmönster snabbt är viktigt! Det är lättare att minnas om något onormalt hände för 1-2 veckor än efter 2-3 månader!

Förutom på Entro har jag under de sista 7 åren även varit anställd på NEVS i Trollhättan, Fastighetsbolaget Balder i Göteborg och Skara kommun.

År 2020

Energirespons 2020-

Under våren 2020 kördes företaget Energirespons igång i kombination med anställning på 60%.

Trots att Corona har varit en "liten" bromskloss för fysiska presentationsbesök och uppdrag så har det första året gått långt över förväntan!

Några uppdrag 2020

Från 2021 är det heltid med Energirespons som gäller!


Nu kör vi! 
Think about things diff....

Finns det energi att spara hos dej?

Använder du ditt energiuppföljningssystems fulla potential?

Vill du ta tag i dina "dolda energitjuvar"

Hör av dej!


Kontakta Energirespons
1A93C2E4-589B-4B37-8BC4-3BF01CA50AEE

”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem som vi skapat med det gamla sättet att tänka”

Albert Einstein
0337D8CF-510C-4AC4-A109-B07E7751B525

Father: ”Be careful where you walk”
Son: ”You be careful! I walk in your footsteps!"

Okänd
blomma