Vanliga frågor

Här hittar du svar på vanliga frågor

Vad är det ni gör?

Energirespons erbjuder flera olika typer av tjänster och erbjudanden till sina kunder.
Tjänsterna är huvudsakligen inriktade på att spara energi för befintliga tekniska installationer i fastigheter.
Ökat fokus på drift och något ändrat arbetssätt ger ofta besparingar på över 10% för ett fastighetsbestånd.
Vi utför inte projektering eller större åtgärder men sambetar med företag som har denna kompetens.

Varför ska vi välja Energirespons?

Energirespons har stor erfarenhet att hitta teknisk utrustning som inte fungerar som förväntat och därigenom orsakar onödig energiförbrukning.
Besparingspotential är, (nästan), alltid långt större än kostnad för nedlagd tid.

Vad måste finnas för att utföra konceptet "Aktiv Energiuppföljning"

Det enda som krävs för Aktiv Energiuppföljning är någon form av energiuppföljningssystem där energiförbrukning för el och värme, (och helst även vatten), kan följas. Upplösningen bör vara timnivå.

Kan inte våra egna drifttekniker och energiingenjörer utföra aktiv energiuppföljning?

Självklart kan man det! Men många känner sig osäkra på vad man ska leta efter när man följer förbrukningsmönster och man kikar lite sporadiskt i energiuppföljningssystemet i mån av tid.
I ett avtal med Energirespons följs energiförbrukningen upp frekvent, ofta veckovis.
Avvikelser och oväntade förbrukningsmönster lokaliseras och kan snabbt åtgärdas.
Pröva gärna Aktiv energiuppföljning via Energirespons en period för att se hur vårt arbetssätt är.
Därefter kan ni själva avgöra om detta är något för er och ni kan göra det i egen regi.

Vad kostar teknisk utrustning med effekten 1 kW om den är i drift dygnet runt ett år?

1 kW som är i drift 1 timme, förbrukar 1 kWh.
På ett år är det 8760 timmar.
Förbrukningen för dygnkontinuerlig drift i ett år är därmed 8760 kWh!
Energikostnaden per kWh är varierande, men vid 80 öre/kWh innebär 8760 kWh en kostnad på ca 7000:-/år.
Dvs även små effekter orsakar relativt stora förbrukningar om det är långa drifttider.
1 kW i dygnkontinuerlig drift i vardera 10 byggnader motsvarar 87 600 kWh, eller ca 70 000:-
Många bäckar små........
Finns det nåt som är i drift i onödan hos er?