Fokus för Energirespons

De flesta fastighetsförvaltare har stort fokus på miljö-och energiprojekt!

Man bygger nya energieffektiva fastigheter och installerar nya energieffektiva VVS-anläggningar.

Smart teknologi för styrning och reglering av belysning, ventilation, rumstemperatur, mm, mm.
Detta är fantastiskt!
-Men…
Tyvärr får installationer i befintligt fastighetsbestånd ofta lägre fokus!

Energirespons AB har valt att i första hand fokusera på att driftoptimera befintlig teknisk utrustning i fastighetsbestånd!

Varför?
 • Nybyggnation och större energiprojekt utgör oftast en mycket liten andel av ett fastighetsbestånds totala energiförbrukning!
 • Ökat fokus och något ändrat arbetssätt för driftoptimering av befintligt bestånd ger alltid stora besparingar.
 • Energibesparingar på över 10% är vanligt vid ökat fokus, oftast helt utan investering. 
 • Teknisk utrustning och styrningar fungerar inte alltid som förväntat..........................
Besparingspotential exempel

Självklart skall man fortsätta med energiinvesteringar och installation av energieffektiva tekniska anläggningar!

Energiinvesteringar ger mycket stora besparingar i enskilda byggnader.

Men man får inte glömma bort att 90-95% av den totala energiförbrukningen för ett fastighetsbestånd ligger i resterande befintligt bestånd. 

Att öka fokus för optimering av dessa befintliga tekniska anläggningar ger erfarenhetsmässigt mycket stor besparingspotential.

Ökat fokus och något ändrat arbetssätt ger ofta så stora besparingar att man frigör medel för att utföra många av de investeringar man planlagt.

Ambitionen för Energirespons är att överträffa sina kunders förväntningar vad gäller energibesparingar i stora som små fastighetsbestånd.Vanliga brister

Vad är de vanligaste bristerna enligt Energirespons AB:

De brister som lokaliseras och åtgärdas är mycket varierande.

Lite förvånande är det dock att det ofta är relativt enkelt åtgärdade brister som lokaliseras vid aktiv energiuppföljning och energioptimering. Se vidstående bild

Dessa brister kan, om de inte åtgärdas snabbt, ge upphov till mycket stor merförbrukning och kostnader!

Mycket viktigt man via aktiv energiuppföljning "skummar av" hela fastighetsbeståndet löpande, helst varje vecka! Även om man åtgärdar en brist i en fastighet dyker det snart upp nya brister på andra ställen i fastighetsbeståndet som behöver lokaliseras.

brf stugan

Varför finns det dolda energitjuvar trots driftpersonal arbetar med dessa frågor dagligen?

Det finns många och olika orsaker! 

Här är några:

 • Det är stort fokus på klagomål och larm och dessa akutåtgärder fyller ofta större delen av driftpersonalens arbetsdag. Att åtgärda dessa klagomål och larm är givetvis mycket viktigt, men andra brister som varken ger larm eller klagomål kan i många fall fortgå under mycket lång tid utan att lokaliseras och åtgärdas!
 • Ofta har driftpersonal energiuppföljning som arbetsuppgift, men denna blir oftast bortprioriterad pga andra mer "akuta" åtgärder, enligt ovan.
 • Det finns inte några uttalade energimål och energiförbrukning är aldrig eller sällan på agendan.
 • Energimål finns, men är inte förankrade i hela organisationen.
 • Driftpersonal får inte feedback vad gäller energiförbrukning i "sina" byggnader. Varken vid ökande förbrukning eller efter optimeringsåtgärder.
 • Ibland kan det behövas utbildning inom en eller flera discipliner för att förstå funktionssamband mellan tekniska installationer.
 • Man utnyttjar inte fulla potentialen i sina styr- och energiuppföljningssystem.
 • Tekniska installationer fungerar inte alltid som förväntat -och ger inte alltid larm, trots betydande merförbrukning!