Kvalitetsplan

Kvalitetsplan

Energirespons arbetar för att:

  • Slutresultatet i varje projekt minst skall motsvara kundens förväntningar, uttalade och om möjligt även underförstådda krav.
  • Tidsramar och ekonomiska ramar skall uppnås.
  • Sätta oss in i kundens position och utifrån de förutsättningar som finns försöka finna optimal lösning.
  • Kontinuerligt ge erfarenhetsåterföring för att förbättra arbetet i uppdragen.
  • Löpande hålla statusmöten för att utvärdera hittills utfört projekt/arbete och diskutera fokusområden framöver.
  • Dokumentera avtalat uppdrag, utfört arbete och uppdragets utfall.