Personcertifieringar via KIWA

Följande personcertifieringar finns för Tomas Johansson på Energirespons AB:
1) Certifikat för Energikartläggare stora företag.
2) Certifikat för Energiexpert, behörighet K

Lagen om energikartläggning stora företag

Den 1 juni 2014 trädde lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL) i kraft. Lagen syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag. Energimyndigheten ansvarar för föreskrifter och tillsyn av lagen. Se även Boverket om energideklarationer.

Lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag är en del i att uppfylla de krav som EU:s energieffektiviseringsdirektiv, EED (Direktiv 2012/27/EU) ställer på medlemsstaterna. Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år.

Energikartläggningen måste utföras av certifierad energikartläggare.

Certifikat energikartläggare för Tomas Johansson på Energirespons AB, finns här.


Energideklaration

Lagen om energideklarationer för byggnader har funnits sedan år 2006 och innebär att du som äger en byggnad ska se till att det finns en energideklaration som inte är äldre än tio år. Vissa byggnader är dock undantagna från krav om energideklaration.

Energideklarationen beskriver en byggnads energiprestanda. Den ger fastighetsägaren en god överblick över byggnadens energistatus och inomhusmiljö och kan vara en hjälp i att spara pengar och göra en insats för miljön.

Energideklaration måste utföras av certifierad energiexpert.

 Certifikat energiexpert för Tomas Johansson på Energirespons AB, finns här.