Energioptimering

Att energioptimera en byggnad är att, utifrån en fastighets förutsättningar och behov, få tekniska installationer att fungera tillsammans så energieffektivt som möjligt- i många fall helt utan investering!

Tekniska installationer fungerar inte alltid som förväntat!

Energibesparing på över 10% är inte ovanligt för kommersiella och kommunala fastighetsbestånd!

Hur går Energioptimering till?

Tillsammans med fastighetsskötare/tekniker för en byggnad gås hela byggnaden igenom för att få bättre kunskap om tekniska installationer i fastigheten och hur dessa påverkar energiförbrukning och inneklimat.

Uppenbara avvikelser justeras direkt vid platsbesök av drifttekniker.

Enkel rapport med konkreta åtgärdsförslag presenteras inom 1-3 veckor efter platsbesök.

Vid behov även ”bollplank” med driftansvarig i genomförandet av åtgärdsförslag.

Även energieffektiva investeringar för tekniska installationer redovisas, med uppskattad besparingspotential, i denna rapport.

Vid åtgärdsförslag där projektering och utbyte av teknisk utrustning krävs har Energirespons ingått samarbetsavtal med Bravida.