Energideklaration

Energideklarationen beskriver en byggnads energiprestanda. Den ger fastighetsägaren en god överblick över byggnadens energistatus och inomhusmiljö och kan vara en hjälp i att spara pengar och göra en insats för miljön.

Lagen om energideklarationer för byggnader har funnits sedan år 2006 och innebär att du som äger en byggnad ska se till att det finns en energideklaration som inte är äldre än tio år. Vissa byggnader är dock undantagna från krav om energideklaration.

Boverket är ansvarig myndighet som ser till att lagkraven upprätthålls

Deklarationen, som utförs av certifierade energiexperter, (CEX), innehåller även förslag på lämpliga kostnadseffektiva energiåtgärder. Efter slutförd energideklaration erhålls ett intyg med de viktigaste uppgifterna som skall sättas upp väl synligt i byggnaden.

Finns det en energideklaration sedan tidigare för din byggnad?

 Sök och beställ en befintlig energideklaration

Ska din byggnad energideklareras?  Hör av dej:

Kontakta Energirespons för offert


Eller om du vill leta efter andra energiexperter i ditt geografiska område: 

Certifierade energiexperter, CEX

Byggnader E-deklaration2

Dessa byggnader ska energideklareras

 • Byggnader som ofta besöks av allmänheten och är större än 250 kvm.
 • Byggnader som upplåts med nyttjanderätt, till exempel hyresrätter, bostadsrätter och lokaler som hyrs ut. Även en- och tvåbostadshus som hyrs ut eller upplåts med bostadsrätt omfattas. För bostadsrätter är det bostadsrättsföreningen som ska se till att huset/husen energideklareras.
 • Byggnader klassade som specialenhet över 1000 kvm, som till exempel vårdbyggnader.
 • Byggnader som säljs ska vara energideklarerade. Det gäller även villor, trots att dessa upplåts med äganderätt.
 • Villor och radhus ska deklareras senast två år efter byggnaden tagits i bruk.
Ska din byggnad energideklareras?
Checklista

Detta är bra att förbereda inför kontakt med energiexpert

Energiexperten behöver olika uppgifter om byggnaden för att kunna göra en energideklaration. Du kan som ägare förbereda arbetet genom att ta fram en del information om din byggnad.

Några exempel på information som energiexperten kan efterfråga är dessa:

 • Fastighetsbeteckning
 • Ägare
 • Nybyggnadsår
 • A-temp: Total yta i fastigheten som värms till över 10° under uppvärmningssäsong.
 • Byggnadens energianvändning under en sammanhängande 12-månadersperiod under de senaste 2-3 åren. (Vid kompletterande vedeldning även ungefärlig mängd ved)
 • Byggnadens vattenförbrukning under en sammanhängande 12-månadersperiod under de senaste 2-3 åren.
 • Vid solceller, även solcellernas tillskott till byggnadens elförbrukning.
 • Ev. ritningar över byggnaden
 • Uppgifter om ventilationssystem och om och när obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomförts
 • Uppgifter om och när radonmätning genomförts
 • Uppgifter om tidigare vidtagna energibesparande åtgärder och när dessa gjordes
 • Uppgifter om planerade renoveringar/ombyggnationer eller förändringar och ungefärlig planering av dessa i tid
 • Gärna underlag för energi- och vattenförbrukning i form av fakturor för inköpt energi, eller helst inlogg till elnät-, FV- och vattenleverantör.
Detta är bra att förbereda inför energideklaration
Energidekl lapp

Energideklaration steg för steg

1. Ta kontakt med certifierad energiexpert.

2. Avtala pris och beställ energideklaration.

3. Samla in de data som behövs för byggnaden som ska besiktigas. Se exempel på lista ovanför.

4. Platsbesiktning: Vid själva platsbesiktningen behöver energiexperten ofta komma åt följande platser:            Vind, Källare/krypgrund, Värmecentral, Elcentral, Fläktrum, Tvättstuga, 1-2 representativa vistelseområden, kan till exempel vara två lägenheter.

5. Energiexperten sammanställer energideklaration och åtgärdsförslag.

6. Energiexperten registrerar energideklarationen i Boverkets energideklarationsregister och sänder en kopia till dej som beställt energideklarationen.

7. Sammanfattningen av energideklarationen sätts upp på väl synlig plats i byggnader som ofta besöks av allmänheten eller upplåts med nyttjanderätt.

Energideklaration steg för steg
Energiexpert, CEX

Energirespons utför Energideklaration för alla typer av fastigheter

På Energirespons AB är Tomas Johansson certifierad energiexpert med kvalificerad behörighet, K.

Energirespons AB utför Energideklaration för alla typer av fastigheter.

Kontoret ligger i Lidköping, men Energirespons AB kan utföra energideklarationer i hela Sverige.

Kontakt Energirespons AB via Boverkets hemsida