Aktiv Energiuppföljning

Utnyttja ditt energiuppföljningssystems fulla potential!
Genom att förstå och analysera förbrukningsmönstret för energi lokaliseras stor besparingspotential som ofta relativt enkelt kan åtgärdas.

Aktiv energiuppföljning utförs på distans, via ert energiuppföljningssystem.
Geografisk placering för era byggnader spelar därför ingen roll!

  • Vad innebär 10% energibesparing i minskade energikostnader för Er?

  • Kostnaden för tjänsten "Aktiv energiuppföljning" är oftast en bråkdel av sparade kostnader!

  • Pröva- finns ingen bindningstid, men rekommenderas en period på minst 6 månader för att bedöma resultatet.

Så här kan det se ut: Exempel

logga med text

Energirespons lokaliserar bland annat onödvändig drift utanför verksamhetstid och fel på utrustning som ger förhöjd förbrukning, samtidig kyla/värme, mm, mm.

Många av dessa brister ger inte larm till styr- och övervakningssystem och skulle fortgå under lång tid utan aktiv energiuppföljning.

Ofta är det teknisk utrustning som inte fungerar som förväntat som är orsak till denna merförbrukning. Dessa förbisedda driftåtgärder är ofta enkelt att åtgärda. 

Har Ni nåt som ger oönskad energiförbrukning hos Er?

Anlita gärna Energirespons under en provperiod, för att därefter utvärdera resultatet!