Hur går det till?

Fokus vid aktiv energiuppföljning är kontroll av höga grundlaster utanför verksamhetstid och avvikelser i det "normala" förbrukningsmönstret.

Se exempel på mail till drifttekniker nedan:Vad var orsaken i ovanstående exempel? 

Efter lite undersökningar av drifttekniker med Energirespons som "bollplank" hittades en övertidsstimer för ventilation som "fastnat" i läge till! Denna brist ger oftast inte något larm till styr- och övervakningssystemet och skulle troligen fått fortgå under lång tid utan aktiv energiuppföljning!

Vad blir merkostnaden i ovanstående specifika fall?

Inställd drifttid för ventilationen i detta fall: mån-fre kl 0700-1700 = 10 timmar/dygn, 5 dagar i veckan = 50 timmar/vecka.  Vid intryckt övertidsstimer ökade drifttid till 168 timmar/vecka= drift dygnet runt alla dagar i veckan! Dvs ökning i energiförbrukning från 500 kWh/vecka till 1680 kWh/vecka.  Ökning > 3 ggr!

Vid elpris 80 öre/kWh motsvarar detta en merförbrukning på över 900:-/vecka, eller ca 50 000:-/år! (Under uppvärmningssäsong tillkommer även stor merkostnad för att värma ventilationsluften dygnet runt)

Ovanstående visar ett exempel på vad man kan upptäcka med aktiv energiuppföljning och tydliggör att relativt små brister kan orsaka stor merförbrukning och kostnad om det pågår under lång tid.

Av erfarenhet vet vi att det, i alla fastighetsbestånd, finns fel och brister som är svåra att upptäcka, men ger stora merkostnader!

Även om dessa brister lokaliseras och åtgärdas dyker det snart upp nya i andra byggnader för andra installationer!

Aktiv energiuppföljning lokaliserar många av dessa brister.

Om Energirespons parallellt med ovanstående även får tillgång till styr- och övervakningssystem för tekniska installationer finns ytterligare stor besparingspotential, samtidigt som vi ofta direkt kan tala om vad som är orsak till avvikande förbrukning. Vid samtidig uppföljning av förbrukningsmönster och inställningar i övervakningssystem lokaliseras ofta energibesparingar på över 100 000 kWh inom ca 3 månader i kommersiella och kommunala bestånd.

Generella merkostnader för teknisk utrustning som är i onormal drift:

  • Varje 1 kW som är i dygnkontinuerlig drift i onödan ökar förbrukningen med 8760 kWh/år!
  • I 10 byggnader motsvarar detta 87 600 kWh, eller ca 70 000:- /år
  • 10 kW i dygnkontinuerlig förbrukning i 10 byggnader motsvarar  876 000 kWh, eller ca 700 000:- 

(Ovanstående vid genomsnittlig energikostnad på 0,80:-/kWh)

Finns det några "dolda" besparingspotentialer hos Er?