Miljöplan

Miljöplan

Energirespons verkar för att:

  • Verksamheten såväl internt som externt alltid arbetar för att reducera miljöpåverkan.
  • Våra tjänster aktivt skall bidra till att minska våra kunders energianvändning och miljöbelastning.
  • Löpande bevakning och utbildning inom miljöområdet, för att öka kompentensen och engagemanget för miljöfrågor och hjälpa oss att ta ansvarsfulla beslut. 
  • Alltid följa gällande lagar och föreskrifter.
  • Även i vardagliga rutiner aktivt arbeta mot hållbart samhälle, genom optimerat miljötänk vad gäller inköp, transportmedel och avfall.