Om Energirespons

Energirespons är ett nystartat enmansföretag, med stor erfarenhet av energibesparing genom tidigare anställningar.

Ambitionen för Energirespons är att överträffa sina kunders förväntningar vad gäller energibesparingar i stora som små fastighetsbestånd.

Historia

Sedan år 2001 har jag arbetat med drift- och energifrågor i fastigheter som anställd VVS-ingenjör.

Som VVS-ingenjör har mina arbetsuppgifter varit löpande driftfrågor, uppföljning energi, planerat och fortlöpande underhåll i huvudsakligen kommunala fastighetsbestånd, som förskolor, skolor, idrottsanläggningar, förvaltningsfastigheter, etc.

Åren som VVS-ingenjör har lärt mej mycket om vanliga problemställningar för driftpersonalen som sköter den dagliga driften för de tekniska anläggningar ute i fastigheterna. Tekniska anläggningar fungerar inte alltid som förväntat!

Arbetet har även inneburit energiuppföljning, där man följt upp utfallet efter energiprojekt och driftåtgärder, samt  totalförbrukning för de olika fastigheterna i hela fastighetsbeståndet. Oftast är sammanställning gjord i form av månadsstatistik. 

I mina egna ögon hade jag ganska bra koll på energiförbrukningen i de fastighetsbestånd jag arbetade med.

2013 började jag arbeta på Entro i Oslo som energirådgivare och en helt ny värld öppnade sig vad gäller synen på energiuppföljning. 

Här fick jag lära mig att följa olika fastighetsbestånds förbrukningsmönster varje vecka. Ganska snart insåg man att detta arbetssätt synliggjorde dolda energivärden för miljontals kronor! Att synliggöra innebär också att man kan åtgärda!

Med min bakgrund som VVS-ingenjör fick jag ganska snabbt en stor förståelse för vilka tekniska installationer som orsakade vilken förbrukning i energiuppföljningssystemet. 


- Dygnkontinuerlig förbrukning- är den rimlig? Förbrukning nätter och helg?

- Överensstämmer verksamhetstider med drifttider?

- Avvikelser upptäcks och åtgärdas snabbt.

- Oftast lokaliseras flera problem/felinställningar för ventilation, värme, kyla, markvärme, belysning, tappvatten, ev verksamhetsrelaterat, etc.

- Reducerad energiförbrukning på över 10% är inte ovanlig!


Aktiv energiuppföljning av ett fastighetsbestånd via energiuppföljningssystem:

- Dygnkontinuerlig förbrukning- är den rimlig? Förbrukning nätter och helg?

- Överensstämmer verksamhetstider med drifttider?

- Avvikelser upptäcks och åtgärdas snabbt.

- Oftast lokaliseras flera problem/felinställningar för ventilation, värme, kyla, markvärme, belysning, tappvatten, ev verksamhetsrelaterat, etc.

- Reducerad energiförbrukning på över 10% är inte ovanlig!

1A93C2E4-589B-4B37-8BC4-3BF01CA50AEE

”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem som vi skapat med det gamla sättet att tänka”

Albert Einstein
0337D8CF-510C-4AC4-A109-B07E7751B525

Father: ”Be careful where you walk”
Son: ”You be careful! I walk in your footsteps!"

Father & Son
Bild2

Energirespons har under ca 7 år i tidigare anställningar nästan uteslutande arbetat med att reducera energiförbrukning via aktiv energiuppföljning, felsökning via styr- och övervakningssystem och driftoptimering av enskilda byggnader.

cyklister

Hur ser vår drömkunder ut?