Prova vårt koncept och låt 2024 bli ett fantastiskt år för energioptimering!

Besparingspotential på över 10% finns i de flesta fastighetsbestånd.
Ökat fokus är lösningen.

Energirespons visar dig hur du lyckas!

Kontakta Energirespons
Miljö

Energirespons är experter på att reducera energi i små och stora fastighetsbestånd!

Kontakta oss gärna så berättar vi mer......

Eller scrolla ner för mer info!

Kontakta Energirespons
AEU

Aktiv Energiuppföljning

Att aktivt och frekvent följa förbrukningsmönster och energiutveckling via sitt energiuppföljningssystem och direkt åtgärda brister ger alltid överraskande stor energibesparing i ett fastighetsbestånd. 

Erfarenheten visar att besparingspotentialen ofta är över 10% i kommersiella och kommunala fastighetsbestånd!   (Bostäder 5-10%)

Vi kallar detta: Aktiv Energiuppföljning.

För dig kan det innebära: Ökat driftnetto, Uppnådda energi- och hållbarhetsmål, Avlastning, Kompetenshävning, mm.

Aktiv Energiuppföljning utförs på distans, och passar därför utmärkt oavsett var i landet fastighetsbeståndet ligger, eller för bestånd med fastigheter utspridda över stora geografiska områden.

Aktiv Energiuppföljning
Driftoptimering

Energioptimering enskilda fastigheter

- Att energioptimera, (driftoptimera), en byggnad är att, utifrån en fastighets förutsättningar och behov, få tekniska installationer att fungera tillsammans så energieffektivt som möjligt –ofta helt utan investeringar. (Dvs fokus på att optimera driften av befintliga installationer.)

- Tillsammans med fastighetsskötare/tekniker för en byggnad gås hela byggnaden igenom för att få bättre kunskap om tekniska installationer i fastigheten och hur dessa påverkar energiförbrukning och inneklimat.

 Energioptimering = Driftoptimering

Finns det "dolda" energitjuvar hos Er?

Energioptimering
Föreläsare Johnericssoninstitutet

Kurs Energioptimering

Energirespons delar gärna med sig av sina erfarenheter avseende energioptimering.

Hur kan man utnyttja energiuppföljningssystem respektive styr- och övervakningssystem för att hitta avvikande förbrukning?

Hur upptäcker man och åtgärdar dolda brister för teknisk utrustning?

Vad sparar man om ventilationen anpassas bättre till verksamhetstider?

Fungerar belysningsstyrningen som avsett?

Individuellt anpassade kurser för driftansvariga.

Kurs energioptimering
Energideklaration bild

Energideklaration

 I Sverige är det lagstadgat att alla byggnader, (med vissa undantag), ska energideklareras enligt lagen om energideklaration för byggnader (SFS 2006:985).

Byggnader som är större än 250 kvadratmeter och ofta besöks av allmänheten ska alltid ha en energideklaration när den börjar användas. Energideklarationen är giltig i 10 år, därefter skall en ny deklaration upprättas.

Nya byggnader ska energideklareras så fort en hyresgäst flyttar in. 

För vissa andra byggnader gäller att energideklarationen ska vara klar senast två år efter att byggnaden tagits i bruk. 

Egnahem, (som tex villor och radhus), behöver normalt inte upprätta en energideklaration förrän efter nybyggnation och när de säljs.


Energideklaration