Kurs energioptimering

Hur finner man och åtgärdar dolda brister för teknisk utrustning?
Individuellt anpassade kurser för fastighetskötare och driftsansvariga.

Ofta brukar kurs på 3-4 timmar vara lagom tid att sitta still och hålla fokus för driftpersonal.

Om intresse för kurs:
Hör av er på telefon eller mejl så tar vi en diskussion.

Exempel på innehåll i kurs energioptimering:

Genomgång grundläggande funktioner för värmesystem, ventilation, kyla, mm. 

Praktiska exempel på vanliga brister som orsakar klagomål, dåligt inneklimat, ökad förbrukning och kostnad. (Se även längre ner på sidan)

Hur kan man använda energiuppföljningssystemet för att lokalisera oönskad förbrukning?

Att lokalisera brister i, -och med med hjälp av styr- och övervakningssystem. 

Jämförelse förbrukningsmönster mot verksamhetstid.

Rimlig förbrukning på nätter och helger?

Stor vikt på att få förståelse för samband mellan merförbrukning i kWh och kronor.

Mycket bra att kombinera kurstillfälle med platsbesök i nån byggnad, för att direkt få praktisk återkoppling mellan kurs och verkligheten ute i en byggnad.

Konstant tryck

Utnyttjar jag mitt styr- och övervakningssystem för att hitta energitjuvar?

Hur lokaliseras "dolda" brister via styr- och övervakningssystem?

Fungerar teknisk utrustning som förväntat?


Styrbild

Kritisk granskning av styr- och övervakningsbilder!

Är det något som kan orsaka merförbrukning utifrån denna styrbilden?

Drifttider vent

Förbrukningsmönster lokaliserar onödig förbrukning!

Energiuppföljningssystemet ger mer information än man tror!

Överensstämmer drifttider med verksamhetstider?

Rimliga effekter?

Grundlasten: Vad är i drift på nätter och helger?

Skärmklipp

Även "små" förbrukningar kostar!

Förståelse för att även små förbrukningar ger stora kostnader om det är långa drifttider.

Effekten 1 kW kan tyckas försumbar, men på ett år blir det 8760 kWh, motsvarande ca 7000:-!