Kunder/Referenser

Energirespons AB är ett relativt nystartat enmansföretag, men med över 20 års erfarenhet av energibesparing genom tidigare anställningar, (se längst ner på sidan).

Under 2020 har anställning på 60% kombinerats med uppstart av enskilda firman Energirespons.
Från 2021 är det 100% i enskilda firman som gäller, (ombildad till Energirespons AB juni-2021).


Några kunder:

2020:

NEVS, Trollhättan: Kartläggning, driftoptimering.

Steen&Ström, Allum köpcenter, Partille: Energiutredning

Frenbo, Lidköping: Energiutredningar

MIO, Tibro: Energiutredning

plus ett tjugotal energideklarationer.

2021:

Sollentuna kommunfastigheter AB, Interimtjänst som Teknisk förvaltare-Energi, nära heltid mars-augusti

Atrium Ljungberg, Energioptimeringar på plats i byggnad och på distans via styrsystem

HSB, Nordvästra Götaland: Energiutredningar och energideklarationer för bostadsrättsföreningar.

MIO: Energiutredning

CEJN AB, Energikartläggning stora företag enligt EKL, lag(2014:266).

AB Bostäder, Bistånd inför energieffektiviseringsåtgärder.

Flertalet energideklarationer 

2022:

Stockholm Vatten och Avfall, Energicontroller 50%, uppdrag från februari-2022 -ca maj 2023

NEVS, Trollhättan: Kartläggning, energiberäkning.

Energikartläggning stora företag enligt EKL, lag(2014:266).

HIGAB: Halvdagskurs i energioptimering för drifttekniker, mm.

NetOnNet: Energioptimering

Flertalet energideklarationer.

2023:

Stockholm Vatten och Avfall, Energicontroller 50%, uppdrag från februari-2022 -ca juni 2023

Sollentuna kommunfastigheter AB, SKAB: Teknisk förvaltare, energi, 50-60%, (maj-dec)

Sollentunahem: Inventeringsuppdrag ca april-juni.

AB Bostäder Lidköping, Energiuppdrag

Skövde kommun, Bollplank avseende styr- och övervakning

Diverse fastighetsbolag, energioptimering

Flertalet energideklarationer

Nedan ett axplock av tidigare utförda uppdrag och anställningar:

Kartläggning och energioptimering av elbilsföretaget NEVS interna hetvattennät och tillhörande tekniska installationer. Kurs för driftpersonal.

Under 2020 har Energirespons tillsammans med engagerad driftpersonal reducerat energiindexerad fjärrvärmeförbrukning med otroliga 16% eller drygt 6 000 000 kWh under 2020, jämfört med 2019! 

Besparing huvudsakligen uppnådd genom driftoptimering, utan större investeringar!

Under 2021 har åtgärderna från 2020, samt fortsatt driftoptimering i egen regi reducerat fjärrvärmeförbrukningen ytterligare nära 5 000 000 kWh, dvs total besparing per år beräknas till 29 %, eller 11 000 000 kWh/år, vid jämförelse med år 2019!

Kontaktperson: Per Krook, NEVS AB

Europris, Norge

Utan investering har norska Europris minskat sin energiförbrukning, (i sina ca 230 butiker), med 13% på 3 år.

Besparing ca 5 MSEK/år, (6,3 miljoner kWh/år.)

Besparing uppnådd genom aktiv energiuppföljning.

I detta uppdrag var jag projektledare, anställd på Entro AS i Oslo: www.entro.no

UIO, Universitet i Oslo

Universitetet i Oslo, (UIO) sparade 11 MSEK utan en enda investering, (ca 10% på 1 år)

UIO består av ca 100 olika byggnader med över 600 000 m2 samlad area.

Besparingarna uppnåddes genom driftsoptimering- bättre utnyttjande av de tekniska anläggningarna och dess styrning.

I detta projekt var jag en av flera projektdeltagare i projektets startfas, som anställd på Entro AS: https://www.entro.no/universitetet-i-oslo

Inbjuden som föreläsare av Teknologiskt institut,  november-2018
(Teknologiskt institut heter sedan år 2021 SIFU AB!)

Föreläsare för blivande fastighetstekniker på John Ericsson Institutet i Stockholm, 2015

Tidigare anställningar, åren 2001-2020: