Kunder/Referenser

Energirespons är ett nystartat enmansföretag, med stor erfarenhet av energibesparing genom tidigare anställningar.

Under 2020 har anställning på 60% kombinerats med uppstart av enskilda firman Energirespons.
Under 2021 är det 100% i enskilda firman som gäller, (ombildad till Energirespons AB juni-2021).


Några kunder:

2020:

NEVS, Trollhättan: Kartläggning, driftoptimering.

Steen&Ström, Allum köpcenter, Partille: Energiutredning

Frenbo, Lidköping: Energiutredningar

MIO, Tibro: Energiutredning

plus ett tjugotal energideklarationer.

2021

Sollentuna kommunfastigheter AB, Interimtjänst som Teknisk förvaltare-Energi, nära heltid mars-augusti

Atrium Ljungberg, Energioptimeringar på plats i byggnad och på distans via styrsystem

HSB, Nordvästra Götaland: Energiutredning

Flertalet energideklarationer 


Nedan ett axplock av tidigare utförda uppdrag och anställningar:


Kartläggning och energioptimering av elbilsföretaget NEVS interna hetvattennät och tillhörande tekniska installationer. Kurs för driftpersonal.

Under 2020 har Energirespons tillsammans med engagerad driftpersonal reducerat energiindexerad fjärrvärmeförbrukning med otroliga 16% eller drygt 6 000 000 kWh under 2020, jämfört med 2019! 

Besparing huvudsakligen uppnådd genom driftoptimering, utan större investeringar!

Kontaktpersoner: Göran Högberg eller Per Krook, NEVS, Trollhättan.
Europris, Norge


Utan investering har norska Europris minskat sin energiförbrukning, (i sina ca 230 butiker), med 13% på 3 år.

Besparing ca 5 MSEK/år, (6,3 miljoner kWh/år.)

Besparing uppnådd genom aktiv energiuppföljning.

I detta uppdrag var jag projektledare, anställd på Entro AS i Oslo: www.entro.no


UIO, Universitet i Oslo


Universitetet i Oslo, (UIO) sparade 11 MSEK utan en enda investering, (ca 10% på 1 år)

UIO består av ca 100 olika byggnader med över 600 000 m2 samlad area.

Besparingarna uppnåddes genom driftsoptimering- bättre utnyttjande av de tekniska anläggningarna och dess styrning.

I detta projekt var jag en av flera projektdeltagare i projektets startfas, som anställd på Entro AS: www.entro.no


Inbjuden som föreläsare av Teknologiskt institut, november-2018


Föreläsare för blivande fastighetstekniker på John Ericsson Institutet i Stockholm, 2015


Anställningar: