Energiträff

20 October 2022

Presentation hur man kan analysera sin elförbrukning på timnivå.

Hösten-2022 anordnade Skaraborgs Byggstyrning, SKBS, en informationsträff för bostadsrättsföreningar. 

Energirespons AB fick då tillfälle att presentera enkla energibesparingsåtgärder.

Hemsida SKBS: Extern länk