Nya regler för solcellsstöd 2021

21 December 2020

Investeringsstödet avvecklas för privatpersoner, men fortsatt möjlighet till stöd genom det gröna skatteavdrag som införs från årsskiftet.

För företag och kommuner har regeringen aviserat att ytterligare 260 miljoner kronor avsätts för investeringsstödet under 2021.

Se vidare på Energimyndighetens hemsida: Solcellportalen

Vanliga frågor om investeringsstödet för solceller: Vanliga frågor och svar

Ny skattereduktion för privatpersoner som installerar grön teknik 2021: Se mer på skatteverket

Sammanställning av stöd och bidrag på energiområdet från: Energimyndigheten