Vägledning från Boverket

1 October 2021

Nu har vägledningen till: "Stöd för energieffektivisering i flerbostadshus" kommit

Boverket har tagit fram en vägledning till stödet. Den är tänkt att vara till hjälp i ansökningsprocessen. Vägledningen ger exempel på energieffektiviseringsåtgärder och fokuserar på hur kostnaderna för energieffektivisering kan urskiljas från kostnader som inte har ett direkt samband med energieffektivisering. I vägledningen finns också avsnitt om vad som avses med en byggnads primärenergital och energiexpertens roll. 

Se vidare på Boverkets hemsida: Stöd energieffektivisering flerbostadshus

Vägledning: vagledning-till-stodet-for-energieffektivisering-i-flerbostadshus

Ansökningsformulär: Ansokan-om-stod-till-energieffektivisering-i-flerbostadshus_gdpr