Nytt stöd till energieffektivisering av flerbostadshus

1 July 2021

Regeringen har den 20 juni 2021 beslutat en ny förordning om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus. Förordningen träder i kraft den 1 oktober 2021 och stödet går att söka från detta datum.

Vem kan få stöd?

Stöd lämnas för energieffektiviseringsåtgärder i flerbostadshus. Ansökan om stöd ska avse en bestämd byggnad. Stöd får ges för en byggnad som till övervägande del innehåller bostadslägenheter. Detta innebär att mer än hälften av ytan ska utgöras av bostadslägenheter. Upplåtelseformen kan vara hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt.


Vad kan du få stöd för?

Stöd får ges till merkostnader för energieffektivisering som förbättrar energiprestandan med minst 20 procent i flerbostads­hus med ett primärenergital över 100 kWh/m2 och år.

Se vidare på Boverket: Stöd till energieffektivisering i flerbostadshus