Godkänd personprövning för Energikartläggning stora företag

29 October 2021

Efter godkänt kunskapsprov och redovisning tidigare rapportering är mitt certifikat förnyat i ytterligare 5 år!

Lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag är en del i att uppfylla de krav som EU:s energieffektiviseringsdirektiv, EED (Direktiv 2012/27/EU) ställer på medlemsstaterna. 

Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år. 

Enligt lagen berörs endast stora företag.

Med stora företag menas företag som:

  • sysselsätter minst 250 personer och har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år.

Certifikat för Tomas Johansson, Energirespons AB: Certifikat Energikartläggare