Exempelsida 1

De flesta fastighetsförvaltare har stort fokus på miljö-och energiprojekt!

Man bygger nya energieffektiva fastigheter och installerar nya energieffektiva VVS-anläggningar.

Smart teknologi för styrning och reglering av belysning, ventilation, rumstemperatur, mm, mm.
Detta är fantastiskt!
-Men…
Tyvärr får befintligt fastighetsbestånd ofta lägre fokus!

Huvudfokus för Energirespons är att alla byggnader skall få optimerad förbrukning, utifrån varje fastighets förutsättning och behov.

Erfarenheten har visat att det ofta finns besparingspotential på över 10%, i de flesta fastighetsbestånd, ofta helt utan investering.

Tekniska installationer fungerar inte alltid som förväntat!

Ofta är det enkla, förbisedda driftåtgärder som är orsak till denna onödiga merförbrukning.

Varför blir det så?

Energirespons menar att orsaken i de flesta fall är att man inte är medveten om hur stor denna "dolda" merförbrukning är!

Hur mycket innebär 10% i reducerad energiförbrukning för ert fastighetsbolag?

Är det säkert att inget är i onödvändig drift hos er?

Vanliga brister:

1) Arbetssätt:

Drifttekniker har generellt mycket stort fokus på larm och klagomål. Ofta fyller dessa akuta åtgärder en stor del av dagliga arbetsuppgifter.

Drifttekniker ronderar "sina" fastigheter  under stor tidsbrist och endast förutbestämda kontrollpunkter kontrolleras.

Drifttekniker har inte tillgång till energiutvecklingen för "sina" fastigheter.

Drifttekniker har inte fått den utbildning som krävs för att ................


 

Checklista