Certifieringar

Personcertifikat:
Certifierad energikartläggare stora företag: https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-arbetar-med-energieffektivisering/energikonsult/certifierade-energikartlaggare/lista-overt-certifierade-energikartlaggare/

Energimyndigheten

Certifierade energikartläggare för stora företag: